JAL

Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Do you notice navigator responses when drag?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?

 

मा. श्री. धीरज कुमार ,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी , भंडारा ....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.inमा. श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी,भंडारा

 

     

चालू  घडामोडी 

तलाठी भरती बाबत शुद्धिपत्रक (नविन)

पाणी गुणवत्ता तपासणी व सहनियंत्रण कार्याकामा अंतर्गत जिल्हा व उपविभागीय प्रयोग शाळा साठी कंत्राटी तत्वावर पदभरती (नविन)

प्रयोग शाळा मदतनीस व प्रयोग शाळा सहायक या पदासाठी पात्र उमेदवाराची यादी (नविन)

जिल्हाधिकारी कार्यालय :- तलाठी सरळ सेवा भरती २०१५(नविन)

तलाठी पदासाठी online अर्ज आणि त्याची माहिती (नविन)

RESULT : List of Candidate with MARKS RECEIVED IN Interview for District Disaster Management Officer (नविन)

RESULT : आयुक्त विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक निवड यादी (नविन)

राष्ट्रीय मानवाधिकार (नविन)

लोकशाही दिन (नविन)

लोक आयुक्त (नविन)

Collector Office : Recruitment for the post of Talathi 2015(नविन)

भंडारा जिल्हापरिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

सार्वजनिक वितरण वेवस्ते अंतर्गत संगनिकी प्रणाली मधील शिधा पत्रिका आधार कार्ड वा बँक खात्यासी संलग्न करण्या बाबत ई-निविदा 2015

अ.का. ज्येष्ठता यादी 2015

1 st Re-auction 25% sand ghat 2014-2015

Bardana tender Documents DSO Bhandara 2015

बारदाना निविदा सूचना DSO भंडारा 2015

स्वच्छता भारत अभियान

Subhmangalam or Register Marriage

मतदार यादीत नाव शोधणे२०१४

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

निवडणूक विभाग

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Sponsored Links