JAL

Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

Do you notice it is draggable by mouse/finger?
Did you drag by either horizontal or vertical?
Do you notice navigator responses when drag?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?
Do you notice arrow responses when click?

 

मा. श्री. धीरज कुमार ,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी , भंडारा ....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.inमा. श्री. धीरज कुमार, भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी,भंडारा

 

     

चालू  घडामोडी 

तलाठी परीक्षा अदयावत माहिती इथे उपलब्ध

सह जिल्हा निबंधक परीक्षा अदयावत माहिती इथे उपलब्ध

भूजल सर्वेक्षण च्या प्रयोग शाळा मदतनीस व प्रयोग शाळा सहायक या पदासाठी लेखी परीक्षेचे आसन क्रमांक उमेदवाराची यादी

जलस्वराज्य २ कार्यक्रम च्या कंत्राटी पदभरती जाहिराताच्या अनुषंगाने मुलाखती करिता पात्र उमेदवाराची यादी(नविन)

क. लिपिक टंकलेखन पदांची भरती (सह जिल्हा निबंधक वर्ग -१ निम्न श्रेणी) तथा मुद्रांक जिल्हाधिकारी कार्यालय, भंडारा / जाहिरात / ऑनलाईन अर्ज / आणि अन्य माहिती(नविन)

तलाठी लेखी परीक्षेच्या उत्तर तालिकेबाबत सूचना (नविन)

तलाठी लेखी परीक्षेचा प्रश्न संच A

तलाठी लेखी परीक्षेची उत्तर तालिका संच A

तलाठी लेखी परीक्षेची आक्षेपानंतरची सुधारित उत्तर तालिका संच A (नविन)

तलाठी लेखी परीक्षेचा प्रश्न संच B

तलाठी लेखी परीक्षेची उत्तर तालिका संच B

तलाठी लेखी परीक्षेची आक्षेपानंतरची सुधारित उत्तर तालिका संच B (नविन)

जलस्वराज्य २ प्रकल्पाअंतर्गत भरती २०१५(पाणी गुणवत्ता सल्लागार व ग्रामलेखा समन्वयक)

तलाठी परीक्षेसाठी प्रवेशपत्र २०१५

अपात्र ठरवलेल्या उमेदवारांच्य निराकरणाबाबत यादी

तलाठी भरती २०१५ दळण-वळण बद्दल परिपत्रक

तलाठी पदाच्या लेखीपरिक्षेकरीता पात्र उमेदवारांची यादी

तलाठी पदाच्या लेखीपरिक्षेकरीता अपात्र उमेदवारांची यादी

तलाठी पदाच्या लेखीपरिक्षेकरीता दुबार (Duplicates) उमेदवारांची यादी

तलाठी भरती बाबत शुद्धिपत्रक

प्रयोग शाळा मदतनीस व प्रयोग शाळा सहायक या पदासाठी पात्र उमेदवाराची यादी

जिल्हाधिकारी कार्यालय :- तलाठी सरळ सेवा भरती २०१५

तलाठी पदासाठी online अर्ज आणि त्याची माहिती

RESULT : List of Candidate with MARKS RECEIVED IN Interview for District Disaster Management Officer

RESULT : आयुक्त विभागीय आपत्ती व्यवस्थापन समन्वयक निवड यादी

राष्ट्रीय मानवाधिकार

लोकशाही दिन

लोक आयुक्त

Collector Office : Recruitment for the post of Talathi 2015

भंडारा जिल्हापरिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक २०१५

सार्वजनिक वितरण वेवस्ते अंतर्गत संगनिकी प्रणाली मधील शिधा पत्रिका आधार कार्ड वा बँक खात्यासी संलग्न करण्या बाबत ई-निविदा 2015

अ.का. ज्येष्ठता यादी 2015

1 st Re-auction 25% sand ghat 2014-2015

Bardana tender Documents DSO Bhandara 2015

बारदाना निविदा सूचना DSO भंडारा 2015

स्वच्छता भारत अभियान

Subhmangalam or Register Marriage

मतदार यादीत नाव शोधणे२०१४

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

निवडणूक विभाग

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Sponsored Links