Untitled Document

 

मतदार यादीत नाव शोधणे (नविन २०१४) 

 

डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी , भंडारा ....लोकशाही / तक्रार करिता ई -मेल :- bhandaracollector@gmail.com वर नोंदणी करा ….. 

माननीय  जिल्हाधिकारी 

http://bhandara.nic.inमा.डॉ माधवी खोडे,भा.प्र.से, जिल्हाधिकारी,भंडारा

 

     

                      

चालू  घडामोडी 

मतदार यादीत नाव शोधणे२०१४(नविन)

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा पदभरती -(पुरवठा विभाग -२०१४) (नविन)

 

जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा पदभरती -(पुरवठा विभाग -२०१४) (नविन)

 

जिल्हा परिषद भंडारा पदभरती सन २०१४ (नविन)

 

पात्र उमेदवारचे अंतिम यादी (मुळ दस्ताऐवज तपासणीची अधीन राहून) (नविन)

 

पात्र उमेदवारचे शैक्षिणिक आहार्तेच्या व अनुभव दस्तावेज तपासणी बाबत वेळापत्रक (नविन)

 

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया २०१४ जिल्हा परिषद भंडारा लेखापाल ,लिपिक ,कार्यालयीन सह्हायक व पंचायत अभियंता व तालुका अभियंता यांची कौशल्य चाचणीबाबत यादी व परिचर पदांची निवड व प्रतीक्षा यादी (नविन)

 

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया २०१४ जिल्हा परिषद भंडारा (जाहिरात आणि शासन निर्णय ) (नविन)

 

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान जिल्हा स्तरावरील कंत्राटी पद्धतीने पदभरती प्रक्रिया २०१४ (सूचना व अर्जाचा नमुना )(नविन)

 

जिल्हा पाणी स्वच्छता मीशन कक्ष पदांची पात्र/अपात्र यादी (नविन)

 

अनुकंपा प्रतीक्षा यादी महसूल विभाग वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

 

अनुकंपा सामाईक प्रतीक्षा यादी वर्ग ३ व वर्ग ४(नविन)

 

A k ज्येष्ठ यादी (नविन)

निवडणूक विभाग - महत्वाचे  संपर्क.(नविन)

 

जिल्हा न्यायालय भंडारा – भर्ती २०१३ फेज II (नविन)

district water & sanitation mission (नविन)

 

स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (नविन)

Weather - Satellite Image Latest ( Source link : imd.gov.in)

Weather - Forecast of city ( Source link : weathercity.com)

 

रेती घाट भंडारा पहिला फेर -ई -निविदा मागवण्याबाब्बत (नविन)

रेती घाट भंडारा -ई -निविदा मागवण्याबाब्बत

जिल्हा ग्राहक संरक्षण परिषदवर अशासकीय सदस्याची नियुक्ती करण्याबाबत जाहिरात

साखर नॉमिनी नियुक्ती निविदा (नविन)

 

ZP-आश्वाशित प्रगती योजनेंतर्गत पहिला / दुसरा लाभ मंजूर करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांची यादी (नविन)

DRDA-स्टार स्वयरोजागर प्रशिक्षण संस्था मोहाडी (नविन)

निवडणूक विभाग (नविन)

ZP-भरती प्रक्रिया(नविन)

(ई -निविदा)(नविन)

दैनिक अहवाल पाणी चारा टंचाई (२३/१/२०१३)

विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नेमणूका करण्याबाबतचे शासन निर्णय व शुद्धिपत्रक (नविन)(09/04/2013)

निवडणूक  विभाग 

http://bhandara.nic.in

» Form 6

» Form 7

» Form 8

» Form 8A

अधिक.....

ईतर विभाग 

 

»ईतर  विभाग 

 

अधिक......

 

Links