संक्षिप्त माहिती
भंडारा हा 'भनारा' या शब्दाचा अपभ्रंश असावा कारण रतनपूर येथील उत्खनात इ.स.११०० मध्ये मिळालेला शिल्पलेखात 'भनारा' असा शब्दप्रयोग आढळतो. भंडारा जिल्हा हा वैनगंगेच्या खोऱ्यात उत्तर अक्षांश २१.१७° आणि पूर्व रेखांश ७९.६५° च्या दरम्यान
अधिक ...
ताज्या घडामोडी
अव्वल कारकून संवर्गाची प्रारूप जेष्ठता यादी 21-09-2017
रक्त संक्रमण परिषद अंतर्गत रक्तपेढी सामान्य रुग्णालय भंडारा येथील कंत्राटी तत्वावर टेकनिकल सुपरवायझर व वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता यांचे अंतिम निवड यादी
निवडणूक तात्काळ - माहे नोव्हेंबर व डिसेंबर 2017 या दोन महिन्यात मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी दोन टप्प्यातील निवडणूक कार्यक्रम - सर्व सदस्य व सरपंच पदासाठी.
विभागीय जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन अधिकारी (DDMC ) या पदाकरिता जाहिरात.
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम -11 (1) ची अधिसुचना - प्र.क्रं4/LQN/२०१६-१७ मौजा खापरी (रेह.) ता. पौनी जि. भंडारा.
भुमी संपादन, पुनर्वसन व पुर्नवसाहत करतांना वाजवी भरपाई मिळण्याचा आणि पारदर्शकतेचा हक्क अधिनियम, 2013 अन्वये कलम -11 (1) ची अधिसुचना. ( मौजा- पिंडकेपार (टोली ) ता. जि. भंडारा.)
शुध्दीपत्रक : राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम येथे कंत्राटी वैदयकिय अधिकारी (पुरुष ) व वैद्यकीय अधिकारी (महिला) या पदाची जाहिरात.
वैद्यकिय अधिकारी गट-अ यांच्या मुलाखतीस पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी.
ज़िल्हाधिकारी , भंडारा यांचे आस्थापनेवरील स्थायी /अस्थायी तलाठी सवर्गाची दिनांक १ जानेवारी २०१७ चे स्थितीप्रमाणे प्रारूप जेष्ठता यादी यासोबत जोडलेल्या विवरण पात्राप्रमाणे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे
जिल्हाधिकारी कार्यालय भंडारा येथील राजस्व अभिलेखागारातील जुने लाकूड लिलाव पद्धतीने विक्री करणेबाबत.
सहायक कार्यक्रम अधिकारी पदाकरिता मुलाखतीमध्ये प्राप्त गुणांची यादी.
जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत दुसरी मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1
सहाय्यक कार्यक्रम अधिकारी पदाचे मुलाखती करिता पात्र उमेदवाराची यादी २०१७.
क्रीडा स्पर्धा मार्ग दर्शिका २०१७-१८
EVM Video ( In Marathi)
मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम २०१७.
स्थानिक सुट्या - भंडारा जिल्हा करिता (2017)
जिल्हा अप्पत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण भंडारा अंतर्गत नवीन शोध व बचाव साहित्य खरेदी बाबत पहिली मुदतवाढ ई - निविदा क्रमांक 1
अधिक ...
माननीय जिल्हाधिकारी

मा. श्री.सुहास दिवसे(भा.प्र.से.)
More
माननीय पालकमंत्री

मा.डॉ. दीपक सावंत
More
जिल्हा विषयक वैशिष्ट
Help Line

Disaster Management

Imp Websites